Infographic Gepard  mới Việt Nam sắp nhận
Tin trong nước

Monday, September 25, 2017

Infographic Gepard mới Việt Nam sắp nhận

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, cho phép tấn công tàu nổi và tàu ngầm đối phương.

theo Vnexpress

loading...